mei 16

Juridisch vertaalbureau

Vertaalbureaus spannen zich over het algemeen in voor een zo zorgvuldig mogelijke vertaling, van de ene naar de andere taal. Het is daarbij ook heel erg belangrijk dat de vertaling geschied tegen de actuele stand van zaken, zoals recente ontwikkelingen op juridisch gebied.

Of het nu om een juridisch vertaalbureau gaat of om een andere specialist, het principe van zorgvuldigheid en actualiteit blijft gelden. Het komt ook steeds voor dat complete websites worden vertaald van de ene naar de andere taal. Een vertaling Nederlands Engels bijvoorbeeld komt regelmatig voor wanneer het gaat om websites van bedrijven in Nederland. De website moet goed toegankelijk zijn voor de klanten, producten en diensten die worden aangeboden moeten van de juiste vertaling zijn voorzien. Voor een goede vertaling Nederlands Engels is het ook belangrijk de achtergrond te controleren van de kandidaat vertaalbureau.

mei 16

Beëdigd vertaler

In Nederland is een beëdigd vertaler een vertaler die ingeschreven staat in het register voor beëdigde vertalers en bij de rechtbank een eed heeft afgelegd. Een beëdigd vertaler is volgens deze wet gerechtigd documenten te vertalen waarvoor doorgaans een beëdiging nodig wordt geacht, zoals documenten met een juridische status. Enkele voorbeelden hiervan zijn akten, bewijsstukken, diploma’s, arbeidsovereenkomsten, getuigschriften, vonnissen, testamenten, statuten, bankgaranties en patenten.

Een juridische vertaling is in principe niets anders dan een ‘normale’ vertaling. Als u een juridische vertaling nodig heeft moet u meestal naar een gespecialiseerd vertaalbureau. Bij deze vertaalbureaus werken alleen gespecialiseerde vertalers die beschikken over gedegen vakkennis. Officiële documenten zijn namelijk niet altijd meteen rechtsgeldig buiten het land waar deze documenten zijn gemaakt. Een beëdigde juridische vertaling is hiervoor de oplossing.

mei 16

Vertaalbureau

Tegenwoordig wonen bijna 7 miljard mensen op onze aarde! Bij deze 7 miljard mensen horen een hele hoop verschillende talen. Echter is het aantal talen op de wereld niet te bepalen. Om toch een aantal te kunnen noemen worden de aantal talen vaak op 6000- a 7000 geschat, maar dit aantal talen zou veel hoger kunnen liggen als bepaalde dialecten ook als taal worden beschouwd. Het is logisch dat niet iedereen alle talen spreekt, om toch met elkaar te kunnen communiceren is het mogelijk om via vertalers met elkaar te praten. Vooral het voor het zakelijke aspect is het communiceren in een vreemde taal een kwestie. Men wil natuurlijk alles op de juiste manier communiceren. Voor zulke problemen te tackelen bestaan vertaalbureaus. Een vertaalbureau verzorgt meestal vertalingen van uiteenlopende aard. In alle talen en alle vakgebieden. Van technische teksten en juridische dossiers tot financiële verslagen, medische gebruiksaanwijzingen, creatieve brochures en websites.

In Nederland hebben wij een aantal grote vertaalbureaus, die in heel veel talen het mooie Nederlands kunnen vertalen, zodat u met bijna iedereen op de wereld kunt communiceren.